DODACÍ PODMÍNKY

Územní rozsah

Zboží je dodáváno výhradně na adresy v České republice.

Dopravce

Prodávající dodává zboží prostřednictvím České pošty.

Způsob doručení

Kupující si při objednání zboží zvolí jeden z následujících způsobů dopravy zásilky se zbožím (dále jen „Zásilka“):

  • Balík do ruky;
  • Balík na poštu;
  • Balíkovna.

Ceník

Balík do ruky 99,- Kč s DPH
Balík na poštu 130,- Kč s DPH
Balíkovna 75,- Kč s DPH

Upozornění prodávajícího:

Dle dodacích podmínek Česká pošta, s.p. nemusí učinit pokus o dodání Zásilky, jestliže místo dodání určené v adrese není dostupné po cestě, jejíž kvalita odpovídá způsobu, jakým se přepravuje fyzická osoba zajišťující dodání.

Nevyzvednutí

V případě, že Zásilka nebude vyzvednuta v níže uvedené úložní době, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od Smlouvy.

Balík do ruky

Zásilka bude kupujícímu dodána na místo uvedené v Objednávce zboží.

Kontaktní údaje kupujícího, tj. účastnické číslo veřejné mobilní sítě nebo e-mailová adresa, případně obojí, uvedené v Objednávce, budou sloužit prodávajícímu k oznámení o tom, že Zásilka byla předána k přepravě, k oznámení předpokládaného termínu dodání, oznámení o uložení Zásilky, příp. o dalších skutečnostech týkajících se dodání Zásilky.

Podmínky služby „Balík do ruky“ se řídí příslušnými ustanoveními Poštovních podmínek České pošty, s.p. – Ostatní služby, které jsou k dispozici na adrese www.ceskaposta.cz (dále jen „Poštovní podmínky“), služby Balík Do ruky.

Nebude-li pokus o dodání Zásilky v místě určeném v poštovní adrese úspěšný, Česká pošta Zásilku uloží. Kupujícímu zanechá výzvu k vyzvednutí Zásilky u stanovené pošty.

Zásilka se ukládá po dobu sedmi (7) kalendářních dnů. Kupující může požadovat prodloužení úložní doby na patnáct (15) kalendářních dnů. Nevyzvedne-li si kupující Zásilku, Česká pošta zašle kupujícímu oznámení o konci úložné doby.

Kupující má možnost na internetových stránkách www.ceskaposta.cz využít služby „změna doručení online“. Podmínky služby „změna doručení online“ jsou uvedeny v Poštovních podmínkách.

Balík na poštu

Zásilka bude kupujícímu dodána na poštu uvedenou v Objednávce.

Podmínky služby „Balík na poštu“ se řídí příslušnými ustanoveními Poštovních podmínek služby Balík Na poštu.

Zásilky Balík na poštu lze adresovat pouze na pošty uvedené na E-shopu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, při výběru varianty Balík na poštu. Informace o poštách, na které lze adresovat tyto poštovní zásilky, jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách České pošty (www.ceskaposta.cz).

Kontaktní údaje kupujícího, tj. účastnické číslo veřejné mobilní sítě nebo e-mailová adresa, případně obojí, uvedené v Objednávce, budou sloužit k oznámení o tom, že Zásilka byla předána k přepravě, že Zásilka je připravena k vyzvednutí na zvolené poště, příp. o dalších skutečnostech týkajících se dodání Zásilky.

Zásilku Česká pošta kupujícímu, popřípadě jinému příjemci, připraví k vydání na zvolené poště. Současně Česká pošta předá kupujícímu prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS), nebo elektronické zprávy (e-mail), informaci o tom, že Zásilka je připravena k vyzvednutí.

Zásilka se ukládá po dobu sedmi (7) kalendářních dnů. Kupující může požadovat prodloužení úložní doby na patnáct (15) kalendářních dnů. Nevyzvedne-li si kupující Zásilku, Česká pošta předá kupujícímu před koncem úložní doby další oznámení s datem konce úložní doby, případně oznámení s informací o vrácení nevyzvednuté Zásilky zpět.

Kupující má možnost na internetových stránkách www.ceskaposta.cz využít služby „změna doručení online“. Podmínky služby „změna doručení online“ jsou uvedeny v Poštovních podmínkách.

Balíkovna

Zásilka bude kupujícímu dodána na poštu uvedenou v Objednávce.

Podmínky služby „Balíkovna“ se řídí příslušnými ustanoveními Poštovních podmínek služby Balík do Balíkovny.

Zásilky do Balíkovny lze adresovat pouze na pošty uvedené na E-shopu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik, při výběru varianty Balíkovna. Informace o poštách, na které lze adresovat tyto poštovní zásilky, jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách České pošty (www.ceskaposta.cz).

Kontaktní údaje kupujícího, tj. účastnické číslo veřejné mobilní sítě nebo e-mailová adresa, případně obojí, uvedené v Objednávce, budou sloužit k oznámení o tom, že Zásilka byla předána k přepravě, že Zásilka je připravena k vyzvednutí na zvolené poště, příp. o dalších skutečnostech týkajících se dodání Zásilky.

Zásilku Česká pošta připraví k vydání na zvolené poště. Současně předá kupujícímu prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) nebo elektronické zprávy (e-mail) informaci o tom, že Zásilka je připravena k vyzvednutí.

Zásilka se ukládá po dobu sedmi (7) kalendářních dnů. Kupující může požadovat prodloužení úložní doby na patnáct (15) kalendářních dnů. Nevyzvedne-li si kupující Zásilku, Česká pošta předá kupujícímu před koncem úložní doby další oznámení s datem konce úložní doby, případně oznámení s informací o vrácení nevyzvednuté Zásilky zpět.

Zásilku Česká pošta vydá fyzické osobě, která uvede identifikační kód Zásilky, spolu s podacím číslem Zásilky nebo jménem a příjmením, popřípadě názvem adresáta. Uvedení podacího čísla Zásilky nebo jména a příjmení, popřípadě názvu adresáta, lze nahradit předložením čárového kódu. Identifikační kód Zásilky, čárový kód a podací číslo Zásilky adresát obdrží prostřednictvím e-mailového oznámení o připravení Zásilky k vyzvednutí. Pokud dal uživatel e-mailové adresy předem najevo, že si oznámení touto formou nepřeje zasílat, nebudou mu informace podle předchozí věty poskytnuty.

 

Pokud Zásilka nebyla doručena v souladu s výše uvedenými podmínkami, nebo se vyskytl problém při jejím doručování, obraťte se prosím na náš zákaznický servis prodávajícího na lince +420 246 052 577 nebo na emailové adrese eshop@stc.cz.