PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

Místo dodání zboží

Zboží je dodáváno na adresy na území České republiky a dále na území členských států Evropské Unie, s výjimkou území Kypru a Malty.

Dopravce

Prodávající dodává zboží prostřednictvím dopravce Zásilkovna s.r.o. (dále jen „dopravce“).

Ceník

Základní cena s minimálním příplatkem za pojištění
HD PP partnera Box partnera výdejní místo Zásilkovny
do 1 kg do 2 kg do 1 kg do 2 kg do 1 kg do 2 kg cena
Belgie       227,00       237,00      212,00      212,00                –                         –
Bulharsko       172,00       182,00      167,00      167,00       167,00      167,00                         –
Česko 101, 101,                 –                 –                 –                 – 90,91
Dánsko       282,00       287,00      257,00      257,00                 –                 –                         –
Estonsko       285,00       315,00      225,00      225,00       195,00      195,00                         –
Finsko       532,00       532,00      362,00      382,00                 –                 –                         –
Francie 252,00 272,00 287,00 307,00   –   –
Chorvatsko 152,00 157,00 152,00 157,00   –   –
Irsko 247,00 290,00   –   –   –   –
Itálie 232,00 252,00 222,00 246,00   –   –
Litva 265,00 295,00   –   – 195,00 195,00
Lotyšsko 230,00 230,00   –   – 210,00 210,00
Lucembursko 372,00 382,00   –   –   –   –
Maďarsko 131,00 131,00   –   –   –   – 103,89
Německo 187,00 192,00 172,00 177,00   –   –
Nizozemsko 222,00 232,00 206,00 206,00   –   –
Polsko 122,00 122,00   –   – 121,00 136,00 103,89
Portugalsko 217,00 217,00 197,00 197,00   –   –
Rakousko 167,00 172,00   –   –   –   –
Rumunsko 142,00 147,00   –   –   –   – 103,89
Řecko 191,00 211,00 191,00 211,00   –   –
Slovensko 120,00 134,00   –   –   –   – 103,89
Slovinsko 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00
Španělsko 217,00 217,00 197,00 197,00   –   –
Švédsko 382,00 382,00 262,00 262,00   –   –

HD = home delivery = doručení na adresu;

PP = pick-up point = výdejní místo

 

Pojištění 

  Příplatek za pojištění (v CZK bez DPH)  
  Limit pojištěné hodnoty objednávky (v EUR) Horní limit pojištěné hodnoty
100 150 200 300 400 500 600 700 800
Belgie 0 0 0 0 0 250 250 250 250 700 EUR
Bulharsko 25 50 50 75 100 125 150 175 177 700 EUR / 1 400 BGN
Česko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 EUR / 50 000 CZK
Dánsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 EUR / 5 200 DKK
Estonsko 33 55 55 112 112 196 196 196 196 700 EUR
Finsko 0 15 15 15 15 15 195 195 195 700 EUR
Francie 35 35 50 50 80 1330 1330 1330 1330 23 EUR (HD) a 700 EUR (PP)
Chorvatsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 EUR / 5 200 HRK
Irsko 0 0 0 0 150 150 250 250 250 700 EUR
Itálie 15 30 30 55 55 89 89 89 89 700 EUR
Litva 33 55 55 112 112 196 196 196 196 700 EUR
Lotyšsko 33 55 55 112 112 196 196 196 196 700 EUR
Lucembursko 0 56 56 120 120 196 196 196 196 700 EUR
Maďarsko 0 0 0 0 65 125 125 125 125 600 EUR / 220 000 HUF
Německo 0 40 60 115 115 190 190 190 190 700 EUR
Nizozemsko 0 75 75 150 150 250 250 250 250 700 EUR
Polsko 0 0 0 15 15 15 15 15 15 600 EUR / 3 000 PLN
Portugalsko 0 49 49 99 99 179 179 179 179 700 EUR
Rakousko 0 0 0 0 0 0 250 250 250 700 EUR
Rumunsko 177 700 EUR / 3 500 RON
Řecko 0 0 0 120 120 120 120 170 170 700 EUR
Slovensko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 EUR
Slovinsko 0 0 0 0 0 260 260 260 260 700 EUR
Španělsko 0 49 49 99 99 179 179 179 179 700 EUR
Švédsko 0 15 15 15 15 15 195 195 195 700 EUR / 7 500 SEK

  

  Příplatek za pojištění (v EUR bez DPH)  
  Limit pojištěné hodnoty objednávky (v EUR) Horní limit pojištěné hodnoty
100 150 200 300 400 500 600 700 800
Belgie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 700 EUR
Bulharsko 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 7,00 700 EUR / 1 400 BGN
Česko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 EUR / 50 000 CZK
Dánsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 EUR / 5 200 DKK
Estonsko 1,32 2,20 2,20 4,48 4,48 7,84 7,84 7,84 7,84 700 EUR
Finsko 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 7,80 7,80 7,80 700 EUR
Francie 1,40 1,40 2,00 2,00 3,20 53,20 53,20 53,20 53,20 23 EUR (HD) a 700 EUR (PP)
Chorvatsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 EUR / 5 200 HRK
Irsko 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 10,00 10,00 10,00 700 EUR
Itálie 0,60 1,20 1,20 2,20 2,20 3,56 3,56 3,56 3,56 700 EUR
Litva 1,32 2,20 2,20 4,48 4,48 7,84 7,84 7,84 7,84 700 EUR
Lotyšsko 1,32 2,20 2,20 4,48 4,48 7,84 7,84 7,84 7,84 700 EUR
Lucembursko 0,00 2,24 2,24 4,80 4,80 7,84 7,84 7,84 7,84 700 EUR
Maďarsko 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 5,00 5,00 5,00 5,00 600 EUR / 220 000 HUF
Německo 0 1,60 2,40 4,60 4,60 7,60 7,60 7,60 7,60 700 EUR
Nizozemsko 0,00 3,00 3,00 6,00 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 700 EUR
Polsko 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 600 EUR / 3 000 PLN
Portugalsko 0,00 1,96 1,96 3,96 3,96 7,16 7,16 7,16 7,16 700 EUR
Rakousko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 700 EUR
Rumunsko 1,00 2,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 7,00 700 EUR / 3 500 RON
Řecko 0,00 0,00 0,00 4,80 4,80 4,80 4,80 6,80 6,80 700 EUR
Slovensko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 EUR
Slovinsko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 10,40 10,40 10,40 700 EUR
Španělsko 0,00 1,96 1,96 3,96 3,96 7,16 7,16 7,16 7,16 700 EUR
Švédsko 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 7,80 7,80 7,80 700 EUR / 7 500 SEK

 

Dodací podmínky dopravce

Upozornění prodávajícího na podmínky dopravy zásilky se zbožím (dále také jen jako „zásilky“) dané dopravcem:

Dle dodacích podmínek dopravce Místem doručení zboží je:

  1. některé z míst, kde zajišťuje dopravce vydání zásilek se zbožím kupujícím (dále jen „výdejní místa“) dle nabídky dopravce; nebo
  2. adresa nebo umístění automatizovaného robotického výdejního systému dopravce, nebo
  3. jiná konkrétní adresa.

Kupující je oprávněn zásilku se zbožím vyzvednout v provozní době výdejního místa dopravce, a to obvykle do 7 kalendářních dnů od oznámení o jejím uložení. Prodloužení doby uložení zásilky k vyzvednutí je možné provést v aplikaci dopravce. Dopravce je oprávněn jednostranně zkrátit v období od 1. října do 30. ledna dobu pro vyzvednutí zásilky nejméně na 5 kalendářních dní bez možnosti jejího prodloužení. V případě, že zásilka nebude vyzvednuta v uvedené úložní době, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je o uložení zásilky informován emailem a alespoň jedním dalším způsobem: SMS, nebo notifikace přes aplikaci, Facebook, Messenger nebo jinou přiměřenou službou umožňující kontrolu doručení. Součástí této informace je heslo pro ztotožnění kupujícího při vyzvednutí zásilky.

Zásilka bude předána kupujícímu, nebo jeho zástupci při splnění následujících podmínek:

  1. kupující se prokáže znalostí hesla nebo občanským průkazem,
  2. a v případě zásilky na dobírku bude zásilka předána kupujícímu až po uhrazení celé výše doběrečného.

V případě prokázání kupujícího občanským průkazem je výdejní místo oprávněno zaznamenat poslední 4 číslice předkládaného OP.

V případě, že zásilka není kupujícím vyzvednuta, nebo její převzetí je kupujícím (po úhradě Dobírky a rozbalení na výdejním místě dopravce) odmítnuto (dále jen „Vratka“) je zásilka prodávajícímu vrácena.

V případě doručování zásilky na konkrétní adresu kupujícího je dopravce oprávněn při nezastižení kupujícího nebo osoby zplnomocněné kupujícím k vyzvednutí zásilky, zanechat zásilku na místě centrálního přijmu (recepci, či podatelně), pokud jím budova na adrese místo doručení určené kupujícím disponuje.

V případě, že dopravce během přepravy otevřel zásilku, kupující je oprávněn zásilku nepřevzít a je povinen informovat prodávajícího. V případě, že i přes to, že zásilku dodal dopravce otevřenou, kupující takovou zásilku převezme, neodpovídá prodávající za obsah zásilky.

U zásilek na dobírku vybere dopravce tzv. Doběrečné, tj. peněžní částku, kterou je kupující povinen uhradit při předání zásilky na dobírku. Doběrečné může být uhrazeno v hotovosti, nebo přijímanou platební kartou, přičemž možnost úhrady Doběrečného platební kartou je k dispozici jen na vybraných výdejních místech

Pokud zásilka nebyla doručena v souladu s výše uvedenými podmínkami, nebo se vyskytl problém při jejím doručování, obraťte se prosím na náš zákaznický servis prodávajícího na lince +420 246 052 577 nebo na emailové adrese eshop@stc.cz.

Dodací podmínky do 3.4.2022

Dodací podmínky do 24.1.2022