Search
Close this search box.

Cash nebo kartou? To je oč tu běží Státní tiskárně cenin

Vedou se neustálé spory o tom, zda v budoucnu bezhotovostní platba převládne nad hotovostní. I když digitální svět roztahuje čím dál více svá chapadla a může se zdát, že platba kartou patří mezi nejběžnější, statistiky jsou neúprosné. Bankovky tady s námi jsou a budou. 

Ano, přibývají místa, kde bankovky byly nahrazeny platebními kartami, elektronickými převody oběživa. Švédský parlament si dokonce odsouhlasil zrušení bankovek. Přesto podle průzkumů obliba bankovek přetrvává a celosvětový trend je v tomto směru vrůstající. O českých zemích nemluvě. V tomto směru jsme konzervativci.

Komu by se nelíbily naše bankovky od Oldřicha Kulhánka, které jsou v oběhu už více než 27 let? Státní tiskárna cenin vytiskne ročně pře 100 milionů kusů bankovek ve třech až čtyř nominálech. I přesto, že je to hodně, bankovky tvoří pouhých 13 % její produkce. Pro STC je to především věcí prestiže a národní hrdosti.

Společnost si zakládá na dlouholeté tradici a díky vysoké kvalitě se ve světě hovoří o tzv. české rytecké škole, které bohužel dnes chybí následovatelé. Samozřejmě musí reagovat na potřeby trhu a technologický vývoj, a proto tradiční metody kombinujeme s novými.

Další cestou je navázání spolupráce se školami uměleckého zaměření, jako je například Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a vychovat si své vlastní posily. Takovou první vlaštovkou byla spolupráce v oblasti návrhu nových bankovek.

Ve světě je obvyklé, že se design bankovek po několika letech mění. Naše bankovky Státní tiskárna cenin tiskne už více než čtvrtstoletí. Česká národní banka čelí neustále dotazům, kdy budeme mít nové bankovky a zdali vůbec. Otázku, jak by mohly nové bankovky vypadat, si položili také studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kteří se zapojili do soutěže v rámci ročníkové práce na téma „Nová podoba bankovek“ v nominálních hodnotách 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 korun českých. Byla to jedna z možností, jak si připomenout léty prohlubované zákonitosti ceninového bankovkového designu.

Studenti stáli před otázkou, zda je nutné se křečovitě držet zavedených tradic nebo naopak být za každou cenu kreativní a inovativní. Na konci zimního semestru akademického roku 2018-2019  se vyhodnotilo 10 nejúspěšnějších návrhů celých emisí. Studenti se inspirovali historií, tradičním českým průmyslem a designem, výtvarným uměním, českými osobnostmi, přírodou, architekturou  a hudbou.

Třešinkou na dortu byla realizace vybraného návrhu bankovky z emise, kterou tým odborníků ze Státní tiskárny cenin vyhodnotili jako velmi zdařilou. Tou šťastnou byl návrh od studenta Tuan Vuounga Tronga. Svou emisi nazval „Bankovky jako národní vizitky“. Východiskem pro tuto sérii byly motivy reprezentující český design a slavné momenty jeho stoleté historie. Konkrétně období rané moderny kubismu, 30. – 40. let, bruselského stylu, 70. let a současnosti.

Líc návrhu bankovky vždy nese jeden zástupný objekt či produkt daného uměleckého směru či historického období, rub pak abstraktní formu interpretuje výtvarný jazyk dobových umělcových tendencí. Kromě ústředních motivů má každá bankovka několik ochranných vrstev, gilošování, barevný gradient, pruh s mikrotextem, základní textové informace, nominální hodnotu, měnící se barvu. Velikost bankovek se mění podle výše nominální hodnoty vycházející z formátu současných českých platidel. Výchozím písmem je Topol od Jana Horčíka a Filipa Matějíčka.

K realizaci si Státní tiskárna cenin vybrala návrh bankovky s nominální hodnotou 2000 Kč s motivem originální nafukovací hračky buvola od legendární designérky Libuše Niklové. Retro hračky patří k ikonám českého designu. Červený buvol z Fatry Napajedla býval před několika desetiletími ozdobou dětských pokojíčků a je známý i dnes v mnoha koutech světa.

Po dohodě se zástupci autora ohledně drobných úprav a s Českou národní bankou, byly návrhy přepracovány v ceninovém programu v grafickém studiu Státní tiskárny cenin. Pamětní list v podobě bankovky byl doplněn o ceninové podtiskové rastry. Návrh dostal podobu téměř skutečné bankovky a mohlo se přejít k tisku ofsetovou technologií, digitálním tiskem a ražbou. Velmi efektivní je pohled na realizovaný návrh pod UV lampou, která vykresluje krásné detaily tohoto pamětního listu ve formátu bankovky.

První realizovaný pamětní list v podobě bankovky je možné zakoupit pouze v našem e-Shopu. Sledujte náš Emisní plán a vytvořte si celou kolekci těchto bankovek. 

Získejte dárek za svůj nákup na našem e-shopu. Více informací