Search
Close this search box.

Prohlášení o přístupnosti

Státní tiskárna cenin, s. p. se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky eshop.stc.cz.

Stav souladu

Tento web částečně splňuje technickou normu EN 301 549 V3.2.1 a dodržuje pravidla přístupnosti WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.2 na úrovni AA. Cílem těchto standardů a pravidel je zajistit, aby internetové stránky byly pro uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

Některé informace na tomto webu jsou dostupné ve formátu PDF či jiných formátech.

  • Na webové stránce se mohou výjimečné objevit přílohy jako jsou textové dokumenty, tabulky, prezentace a PDF soubory, která nemusí být zcela přístupné.
  • Veškeré podstatné dokumentace jako jsou např. obchodní podmínky, informace k záruce a reklamaci, prohlášení o ochraně osobních údajů, zásady cookies aj. na webových stránkách dostupné vždy v textové podobě.

Některé obrázky nemají zcela správný alternativní popisek.

  • Určité obrázky na webu mohou mít automaticky vygenerované alternativní popisky obrázků s využitím názvu stránky, na které se obrázek nachází a původního názvu obrázku.
  • Vlastník webu vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby důležité obrázky měly adekvátní a ručně tvořený popisek vystihující podstatu daného obrázku.

Modální okno externí služby Zásilkovny pro výběr výdejního místa

  • Při zvolení dopravní metody Zásilkovna – Výdejní místo v košíku, nelze zajistit přístupnost v modálním okně pro výběr výdejního místa, neboť tento celý widget je zajištěn a dodáván třetí stranou.
  • Zákazník si v takovém případě může vybrat alternativní metodu doručení (např. na svoji adresu) nebo může zanechat poznámku u objednávky pro uvedení informace, o jaké výdejní místo by měl zájem. 

Galerie produktových fotografií

  • Systémová galerie produktových fotografií v detailu produktu funguje na bázi „carousellu“ který umožnuje přepínat fotografie pomocí šipek. Tento prvek však nelze ovládat pomocí klávesnice a nesplňuje tak pravidla přístupnosti.
  • Fotografie mají automatické časování (přepnutí na další fotku) po 5 sekundách, což umožňuje postupně prohlédnout veškeré fotografie. V případě zájmu je možné na uvedeném kontaktu níže požádat o poskytnutí všech dostupných fotografií k vybranému produktu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne [16.5.2024] a následně revidováno téhož dne. Vypracování proběhlo v souladu s metodickým pokynem Ministerstva vnitra České republiky k příslušnému zákonu. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu podatelna@stc.cz

Státní tiskárna cenin, s. p.
Růžová 943/6
Nové Město
110 00 Praha 1

telefon: +420 236 031 225
e-mail: eshop@stc.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení

ANT studio s.r.o.
Slovanská alej 2182/30
326 00 Plzeň
e-mail: info@antstudio.cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud nebudou vaše podněty uspokojivě vyřešeny pomocí kontaktů výše, můžete se obrátit na následující kontakty:

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Získejte dárek za svůj nákup na našem e-shopu. Více informací